Spoločnosť Leda Slovakia s r.o. existuje od roku 1994 a zaoberá sa strojárskou výrobou. Pre vlastnú potrebu sme si vyrobili vyiskrovaciu hlavu na drôtovú rezačku, ktorá je určená na popisovanie a vyiskrovanie otvorov resp. zalomených nástrojov. Vyrábame prípravky na skúšanie káblových zväzkov, máme vyvinutý software na ich kontrolu, vyhodnocovanie a označovanie. Vyrábame tiež malé nástroje a náhradné diely podľa požiadaviek zákazníka.